Terms of Use

Uvjeti uporabe

Objavljeni 25. svibnja 2018.

Internetska stranica („Stranica“) www.hr.skechers.com/hr/ je usluga tvrtke Skechers CEE Kft., podružnice koja je u cijelosti vlasništvo tvrtke Skechers U.S.A., Inc. („Skechers“). Ovi uvjeti uporabe, zajedno s drugim uvjetima i odredbama koji se povremeno mogu objaviti na internetskoj stranici (kolektivno nazvani „Uvjeti“), definiraju uvjete i odredbe prema kojima možete pristupiti i uporabiti internetsku stranicu.

SLAŽETE SE S OVIM UVJETIMA KADA PRISTUPATE INTERNETSKOJ STRANICI. NEMATE ODOBRENJE DA PRISTUPITE ILI NA DRUGI NAČIN UPORABITE OVU INTERNETSKU STRANICU AKO SE NE SLAŽETE S OVIM UVJETIMA (BEZ IZMJENA).

Izjavljujete i jamčite da imate 16 godina ili ste stariji ili posjećujete internetsku stranicu pod nadzorom roditelja ili staratelja.

Ako imate pitanja o internetskoj stranici, ovim uvjetima ili drugih potreba za korisničkom službom, molimo kontaktirajte nas na:

Skechers CEE Kft

Revesz Street 27

1138 Budapest

Hungary

 

+361-500-8400 (Pon.-pet. 8:00 do 17:00 po pacifičkom vremenu)

 

Adresa elektroničke pošte: [email protected]

 

Autorska prava

Prema zakonima Sjedinjenih Država i drugim zakonima o autorskim pravima cjelokupni sadržaj na internetskoj stranici, uključujući ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku ili šifru zaštićen je autorskim pravima kao kolektivno djelo i vlasništvo je tvrtke Skechers. Kolektivno djelo obuhvaća djela koja su licencirana za tvrtku Skechers USA Inc. II Autorska prava 2018, SVA PRAVA PRIDRŽANA. Daje se odobrenje za elektroničko kopiranje i/ili ispisivanje dijelova tiskanog materijala s internetske stranice isključivo u svrhe ispostavljanja narudžbe na internetskoj stranici. Možete prikazati i prema izričito navedenim restrikcijama ili ograničenjima koja se odnose na poseban materijal, preuzeti ili napraviti ispis dijelova materijala s različitih dijelova internetske stranice samo za vlastitu nekomercijalnu uporabu ili ispostaviti narudžbu na internetskoj stranici ili kupiti proizvode tvrtke Skechers. Strogo je zabranjena svaka druga uporaba, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, distribuciju, prikazivanje ili prijenos sadržaja internetske stranice. Nadalje slažete se da nećete mijenjati ili brisati nijedan materijal koji je preuzet ili ispisan s internetske stranice i ne smijete uporabiti ilustracije, fotografije, video ili zvučne sekvence ili grafiku odvojeno od svakog pratećeg teksta. Status tvrtke Skechers (i status svakog identificiranog suradnika) kao autora sadržaja internetske stranice uvijek mora biti prepoznat. Ako napravite ispis, umnožite ili preuzmete bilo koji dio internetske stranice kršeći ove uvjete uporabe, vaše pravo na uporabu internetske stranice odmah prestaje važiti i morate uništiti sve primjerke materijala koje ste napravili.

Žigovi/intelektualno vlasništvo

Svi žigovi, servisne oznake usluge i trgovački nazivi tvrtke Skechers koji se koriste na internetskoj stranici (uključujući ali ne ograničavajući se na ime tvrtke) su žigovi ili registrirani žigovi tvrtke Skechers SARL. Zabranjena je uporaba bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Skechers. Sva druga intelektualna vlasništva na internetskoj stranici, uključujući ali ne ograničavajući se na patente, bilo da su izdati ili se čeka na izdavanje, isključivo su vlasništvo tvrtke Skechers SARL i/ili njenih davatelja licence.

Poveznice

Kada internetska stranica sadrži poveznice na druge internetske stranice i resurse koje pružaju treće strane, te poveznice su vam date samo kao informacija. Takve poveznice ne treba tumačiti kao da tvrtka Skechers odobrava povezane internetske stranice ili informacije koje možete da dobijete na njima. Tvrtka Skechers nema kontrolu nad sadržajem tih internetskih stranice ili resursa.

Odricanje od odgovornosti

 

Uzmite u obzir da tvrtka Skechers pruža internetsku stranicu samo za domaću i privatnu uporabu. Slažete se da nećete uporabiti internetsku stranicu u bilo kakve komercijalne ili poslovne svrhe, a tvrtka Skechers ne snosi odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak profita, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.

Tvrtka Skechers ne isključuje niti ograničava odgovornost prema vama kada je to nezakonito. Ovo uključuje odgovornost za smrt ili tjelesnu ozljedu izazvane nepažnjom tvrtke Skechers ili za prijevaru ili lažno predstavljanje.

Virusi

 

Tvrtka Skechers ne jamči da je internetska stranica sigurna ili da ne sadrži viruse. Odgovorni ste za konfiguriranje vaše informacijske tehnologije za pristup internetskoj stranici. Trebate uporabiti svoj softver za zaštitu od virusa.

Ne smijete zlouporabiti internetsku stranicu svjesno unoseći materijal koji je tehnološki štetan, uključujući viruse, trojanske konje, crve ili logičke bombe. Ne smijete pokušati dobiti neovlašten pristup internetskoj stranici, serveru na kojem je pohranjena internetska stranica ili drugom serveru, računalu ili bazi podataka koji su povezani s internetskom stranicom. Ne smijete napadati internetsku stranicu uskraćivanjem usluge ili distribuiranim uskraćivanjem resursa.

Uporaba podnesenih podataka

 

Slažete se da tvrtka Skechers može slobodno uporabiti sve komentare kao i podatke ili ideje koje su sadržane u svakoj komunikaciji koju ćete možda slati ili podnositi na internetsku stranicu bez obavijesti, naknade ili potvrde vama u bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na razvijanje, proizvodnju i promidžbu proizvoda i usluga, kreiranje, izmjenu ili poboljšanje internetske stranice ili drugih proizvoda ili usluga.  Onoliko koliko je to potrebno, dajete tvrtki Skechers licencu za uporabu tog sadržaja.

Odricanje od odgovornosti za sudjelovanje/Ograničenja uporabe

 

Tvrtka Skechers ne pregledava niti može pregledati sve komunikacije i materijale koje korisnici objavljuju ili kreiraju kada pristupaju Web-mjestu i ni na koji način ne snosi odgovornost za sadržaj navedenih komunikacija i materijala.  Dobivanjem mogućnosti da pogledate i distribuirate sadržaj koji je generirao korisnik na internetskoj stranici, potvrđujete da internetska stranica funkcionira samo kao pasivni kanal u takvoj distribuciji i mi ne preuzimamo nikakve obveze ili odgovornost za sadržaj koji je generirao korisnik ili aktivnosti na internetskoj stranici. Stavovi koje drugi iznesu na našoj internetskoj stranici ne predstavljaju naše stavove ili vrijednosti.

Ne smijete objavljivati ili na drugi način distribuirati sadržaj na internetskoj stranici za koji tvrtka Skechers po vlastitom nahođenju utvrdi da je uvredljiv, uznemirujući, prijeteći, klevetnički, sramotan, lažno predstavlja druge, lažan, obmanjujući, navodi na pogrešan trag, krši autorska prava, žigove ili druga prava intelektualnog vlasništva, invazivan je po privatnost ili prava javnosti, krši druga prava tvrtke Skechers ili druge strane, nezakonit je ili na drugi način neprikladan po tvrtku Skechers. Ne smijete učitati komercijalni sadržaj na internetsku stranicu ili je uporabiti za pozivanje drugih da se pridruže ili postanu članovi neke druge komercijalne usluge na mreži ili druge organizacije. Jamčite da su svako takvo objavljivanje ili distribucija sukladni s gornjim standardima i snosite odgovornost prema tvrtki Skechers. Ako je zakonito, tvrtka Skechers može otkriti vaš identitet trećoj strani koja tvrdi da svaki sadržaj koji ste objavili ili učitali na internetsku stranicu krši njena prava intelektualnog vlasništva, predstavlja kršenje povjerljivih informacija ili je klevetnički.

Naknada štete

 

Slažete se da ćete naknaditištetu, braniti i nećete smatrati tvrtku Skechers, kao ni njene službenike, ravnatelje, djelatnike, posrednike, davatelje licence i dobavljače odgovornim za bilo koje gubitke, rashode, štete i troškove, uključujući razumne naknade odvjetnika, koje su rezultat kršenja ovih uvjeta i odredbi ili neke aktivnosti povezane s vašim internetskim računom (uključujući nepažljivo ili nezakonito postupanje) od strane vas ili bilo koje druge osobe koja pristupa internetskoj stranici preko vašeg internetskog računa.

Raskid i učinak raskida

 

Kada pristupate internetskoj stranici na vas se primjenjuju ovi uvjeti. Tvrtka Skechers zadržava pravo da po svom osobnom nahođenju raskine ili ograniči uporabu internetskoj stranici, bez obavijesti, iz bilo kog razloga ili bez razloga i bez odgovornosti prema vama ili svakoj trećoj strani. Pored navedenog, tvrtka Skechers može bilo kada bez obavijesti, iz bilo kog razloga raskinuti ili izmijeniti ove uvjete ili dio uvjeta. Odredbe vezane za autorska prava, žigove, odricanje od odgovornosti, ograničenje odgovornosti, obeštećenje i razno na snazi su poslije svakog raskida ugovora.

Nadležno pravo i sudska nadležnost

Na ove uvjete primjenjuju se English zakoni, a možete pokrenuti pravni postupak vezano za uvjete na English courts.

Alternativno rješavanje sporova je proces kada neovisno tijelo razmatra činjenice u sporu i nastoji ga riješiti izvansudski. Europska platforma za rješavanje sporova mrežnim putem (ODR) dostupna je ovdje. Nismo u obvezi da koristimo alternativno rješavanje sporova i trenutačno se ne podvrgavamo tom procesu.